Hoppa till sidans innehåll

Inför årsmötet 25/02/2019

17 JAN 2019 09:28
Styrelsen kommer lämna en motion till årsmötet, som ske Måndag den 25/02 kl 19.00, om stadgeändring, specifikation av medlemsavgifter, samt storleken av styrelsen och arbetsgrupper.
  • Skapad: 17 JAN 2019 09:28

Dokumentet för nuvarande stadgar för jämförelse och motioner till samtliga ändringar finns under https://www.lejk.se/mediadokument/Dokument/ovrigadokument/

 

Ändringar av stadga för Lilla Edets Judoklubb

Bakgrund till ändringarna – Idag finns inaktuell text och uppgifter som behöver rättas till/tas bort. Även en generell översyn m.a.p textformatering, förtydligande i text etc.

Jag yrkar att:

Mötet godkänner ändringarna som finns i bifogad bilaga av stadgan.
Alla ändringar har markerats i gult så det är tydligt var uppdatering kommer att ske.

Ladda ner https://www.lejk.se/globalassets/lilla-edets-jk---judo/dokument/ovriga-dokument/motion_och_bilagor_-andringar_stadga_2019.zip?w=900&h=900

 

Medlemsavgift och terminsavgifter

Bakgrund till ändringarna – Idag har vi samtliga avgifter lagda per termin. Vid en omvärldsanalys så har många valt att gå över till att man har en medlemsavgift som betalas in en gång per år. Därutöver finns en terminsavgift för de som är mer aktiva: judokas och andra aktiviteter man erbjuder tex gym. Tror att detta skapar enkelhet då alla medlemsavgifter kommer in i början av vart år och det som kan variera är träningsavg.

Jag yrkar att:
Medlemsavgiften läggs på årlig basis att betala.
Var medlem betalar en summa per kalenderår, skall vara samma även för medlem som inte tränar och vill ge stöd för klubben eller tex styrelseledamot.

För de som är aktiva judokas, gymanvändare etc. skall i tillägg till ovan  en träningsavgift tas ut per termin.

Ex. baserat på 2017 års avgifter:
Medlem som tränar skall på våren betala 450:- i träningsavgift, plus 300:- i medlemsavgift för hela året = 750:- .
På hösten betalar samma medlem bara träningsavgiften på 450:- 

Borde även ha en familjemedlemsavgift om det är mer än en i familjen som skall vara medlem, detta skall gälla för familjemedlemmar som är  skrivna på samma adress.
Ex 300 kr x fyra familjemedlemmar är 1200:-  om de betalar enskilt.
Skulle kanske kunna vara halva denna summa till 600:- /år och familj.

Vilka summorna skall vara överlåter jag till årsmötet att bestämma. Som bilaga finns en mini omvärldsanalys som kan ge viss indikation.

Ladda ner https://www.lejk.se/globalassets/lilla-edets-jk---judo/dokument/ovriga-dokument/motion_och_bilaga_medlemsavgifter_2019.zip?w=900&h=900

 

Ändringar av antalet styrelseledamot och införande av arbetsgrupper

Bakgrund till ändringarna - Idag är det 15 delegater totalt i styrelsen, vilket är en väldigt stor styrelse för att kunna på ett smidigt och bra sätt föra verksamheten framåt. Vi har sett på styrelsemötesdeltagandet att i många av dessa möten kan inte beslut tas då mer än hälften av styrelsen är frånvarande, vilket gör att vi stagnerar.

Vi tror också det är lättare att få medlemmar att hjälpa ideellt om man tex kan stödja i det ”lilla”, Hålla i fikat på en tävling tex. Därför vill vi föra in arbetsgrupper där man kan ingå och hjälpa till med det område som man ivrar för mest.

Jag yrkar att:
Följa förslag som tagits fram på styrelsemötet 31 okt 2018 då detta
kommer gagna verksamheten och kunna driva den framåt både effektivare och smidigare. Förslag i korthet innebär att antalet av ledamot totalt i styrelsen inte får överskrida sju personer. 
Tre av posterna är fortsättningsvis namngivna: Ordförande, Sekreterare och Kassör övriga poster namnges som ledamot.

Vidare kan detta bli en nystart och valberedningen har därför i uppdrag att föreslå kandidater till samtliga styrelseposter på årsmöte. 
Att ta i beaktande - styrelsemedlemmar behöver väljas på olika mandatperioder på 1 resp. 2 år så alla inte slutar samtidigt.

I förslaget yrkas även att:
Arbetsgrupper införs som en del i verksamheten. Förslag på grupper är följande:

Egna tävlingar/arrangemang (kafé verksamhet ingår)
Externa tävlingar
Träning
Utbildning
Lokaler
Arbetsgrupperna kommer att vara rapporteringsskyldiga till styrelsen.

Både styrelsens uppbyggnad och ovan angiva grupperna är även en del av uppdatering i stadga, se separat motion.

Ladda ner

https://www.lejk.se/globalassets/lilla-edets-jk---judo/dokument/ovriga-dokument/motion_och_bilaga_styrelsens_antal_och_arbetsgrupper__2019.zip?w=900&h=900

 

Camilla Andréasson
Sekreterare LEJK styrelse
Datum: 2018-12-21

Skribent: Sascha Schroeder
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Lilla Edets JK - Judo
Toby Rutland, Norregårdsvägen 12
46372 Lödöse

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info